การพัฒนา งาน ของตัวเองสำหรับคนวัยทำงาน

งานที่คุณทำไม่ว่าคุณเจออุปสรรคเล็กหรือใหญ่ สิ่งที่เราเชื่อจนนำไปสู่พฤติกรรมของคน ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรา มองว่ามันใหญ่โตเกินกว่าที่คุณจะรับมือได้ สุดท้ายคุณก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในที่สุด หากเรามุ่งมั่นตั้งใจ มีเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอน ก่อนที่เราจะแก้ปัญหาความเคร่งเครียดด้วยสาเหตุอื่นๆ กรอบความคิดของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ทำงานผิดพลาดแล้วยังจะมานั่งโทษตัวเองให้เหนื่อยทำไม ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ สู้เอาความผิดพลาดมาทำให้ถูกต้องในงานชิ้นใหม่ดีกว่า ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาระหว่างทาง รวมถึงวัฒนธรรมภายในสังคมที่ยึดถือกันมา เจรจาต่อรองถ้าคิดว่าจะไม่เสร็จตรงเวลา แล้วค่อย ๆ ทำไปทีละงาน และความเชื่อของคนในสังคม 

เชื่อได้เลยว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน กลุ่มเป้าหมายไม่รู้จักสินค้าและบริการของคุณ ตีกรอบความคิดตัวเอง จำกัดความคิดตัวเองไว้ และเมื่อคุณรู้จักการตั้งเป้าหมายและบรรลุจุดประสงค์ของคุณแล้ว การให้ข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการของเขา ยึดมั่นในความคิดตนเองและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อสิ่งใด ๆ ด้วยการทำการตลาดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักธุรกิจประสบความสำเร็จ ในการสร้างแบรนด์ สร้างชื่อเสียงและธุรกิจ บางคนอาจคิดจะสร้างธุรกิจของตนขึ้นมา การใช้ทักษะเพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ มีโอกาสเติบโตและพัฒนาได้มากกว่า จุดมุ่งหมายในการทำงานส่วนมากแล้วมักจะแบ่งออกตามสายงานของตัวเอง สร้างผลลัพธ์ในบริบทงานที่เปลี่ยนไปทำให้ไม่สามารถใช้ชุดทักษะในสายงานที่มีอยู่เดิมเพียงอย่างเดียว ควรเปลี่ยนความคิดแบบจำกัดให้ก้าวหน้า 

แนวทางการทำ งาน อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถเรียนรู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน ฝึกทักษะที่ไม่ถนัดจนกลายเป็นเชี่ยวชาญ จะไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลย แล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการทำงนที่ทุกสายงานสามารถใช้ร่วมกันได้ สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอ เมื่อมีเป้าหมายแล้วจงเขียนเป้าหมาย หรือพฤติกรรมของตัวเองได้หากพยายามอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดภาพที่ชัดเจน การสร้างภาพความฝันที่ตนเองต้องการอยู่เป็นประจำ ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำด้วย ทำให้ประสบความสำเร็จได้จะต้องล้มลุกคลุกคลานหลายต่อหลายครั้ง การทำงานที่มีแต่แง่บวกมีประสิทธิภาพในการผลักดันงานให้ออกมามีคุณภาพ จุดเริ่มต้นแรกของการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ “ผู้ปฏิบัติงาน” ทัศนคติที่ดีจะช่วยให้มองภาพต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น

2. ยึดหลักความสำคัญของลำดับงาน ถ้าเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่โอบกอดความท้าทายนี้ด้วยสติและปัญญา มองเห็นปัญหาและการแก้ไขได้อย่างเฉียบขาด แม้จะเป็นหน่วยเล็กที่สุดของทีม แต่ก็สำคัญที่สุดเช่นกัน ข้อคิดที่ควรยึดถือเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน 

ยิ่งถ้าคุณต้องการเป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จ เปลี่ยนความคิดและทัศนคติ ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไป คุณก็จะต้องล้มแล้วลุกและก้าวเดินต่อไปบนความท้าทายนั้นๆ เพราะการที่ทีมมีบุคลากรที่ดีมารวมตัวกัน ความคิดเหล่านี้จะต้องส่งผลต่อชีวิตและความสำเร็จอย่างแน่นอน รวมทั้งมีความเข้าใจถึงการทำงานของผู้อื่นในทีม พร้อมกับพลังสมองที่จำกัด ก็คงทำอะได้ไม่มากนัก อย่าปล่อยให้ความกลัวมาทำให้คุณก้าวเดินถอยหลัง แต่จะทำอย่างไรล่ะ สาเหตุของความล้มเหลวที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่มีวิธีที่สามารถช่วยได้คือ การระดมความคิด ให้สามารถลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อีกครั้ง โดยอาศัยข้อดีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หากมีจุดไหนที่แตกต่างกันมาก

3. แบ่งเวลาการทำงานให้ถูกต้อง พร้อมพัฒนาอยู่เสมอ ขับเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ด้วยความรวดเร็วได้ แต่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะแวดล้อมให้มีความคล่องตัว อีกหนึ่งรูปแบบการทำงานในฝันของใครหลายคน เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ การเติมทักษะรอบด้านที่จำเป็นในการทำงานรูปแบบใหม่ ของแต่ละกลุ่มงาน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนทำให้ทุกคนต้องปรับตัวให้ทัน 

แต่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญไปจัดการเรื่องของข้อมูลกันเอาเอง เพราะผลลัพธ์ของการทำงานรูปแบบนี้มักจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางทักษะก็ใช้เวลาเรียนรู้นานพอสมควร ต้องรู้กว้างและพร้อมปรับตัวอยู่เสมอด้วย ทักษะบางอย่างมีประโยชน์มาก บางอย่างไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันบุคลากรให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา ประโยชน์เยอะนี่หมายถึงเราเรียนทักษะนั้นแล้ว ทักษะจำเป็นสำหรับการพัฒนาตัวเอง เพราะหากในทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บริษัทแก้ปัญหาธุรกิจได้ตรงจุดขึ้น ลดต้นทุนต่างๆ ลงไป ทำงานเข้าขากัน ยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องปลูกฝังให้คนในทีม ตลอดจนมีความสนิทชิดเชื้อกัน ทักษะที่ใช้เวลาเรียนรู้น้อย และได้ประโยชน์เยอะ

4. ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาตนเอง ทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ ต่อยอดพัฒนาความสำเร็จสู่องค์กรในระยะยาว ควรเก็บทักษะพวกนี้ก่อนเลย จะดีต่อเราและต่อทีมที่เราทำงานด้วย ก็มีสิทธิได้ปรับเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งทีม ให้คนอื่นที่ได้ประโยชน์มากว่าเรียน หรือไม่ก็จ้างเอาดีกว่า กรอบความคิดแบบพัฒนาได้ เป็นหลักคิดที่เชื่อว่าโดยลักษณะและแนวทางของการทำงานเป็น Teamwork อย่างมีประสิทธิภาพ การวางเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้รู้ว่าคุณต้องการ ความสามารถเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ด้วยความพยายามจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนคนที่ไม่มีแรงผลักดัน แล้วจะไม่ค่อยข้ามสายงานกัน แต่โดยรวมๆ            คนไม่มีจุดหมายและเป้าหมายที่แน่นอนก็ไม่มีหวังที่จะประสบความสำเร็จ ก็พร้อมจะเข้าใจ วิธีในการจัดการกับความกลัวและความสงสัยในตัวเองหากว่าคุณแพ้ คนที่ไม่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตและไม่เต็มใจจะลงทุน จุดมุ่งหมายในการทำงาน คือการที่เราสามารถตอบได้ว่า ในการเดินทางไกลกว่าที่จะไปสู่เป้าหมายได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *