ทัวร์ปักกิ่ง มีประวัติส่วนตัวศาสตร์ยาวนาน ก่อสร้างอยู่ในชาติจีน เป็นเมืองหลวงของประเทศเมืองจีน

ปักกิ่ง ไม่ใช่หรือ เป่ย์จิง ยกขึ้นอยู่ใน ทัวร์ปักกิ่ง  มณฑลจีน เป็นเมืองหลวง ทัวร์ปักกิ่ง ของประเทศจีน มีปรมาภิไธยรวบรัดว่า จิง ตั้งอยู่ที่แคว้นตะวันออกเฉียงเหนือของ เขตราบหวาเป่ย์ ชื่อเดิมคือ จี่ เวลาวสันตสารทและสมัยรณดินแดนหมายถึงเมืองหลวงของอาณาเขตเท้า สมัยราชวงศ์เหลียว ทั้งเป็นธานีหลวงรอง ชิ้อยันจิง เป็นเมืองสาธารณะสิ่งจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิน หยวน หมิง ชิงจนทั้งที่ สาธารณรัฐจีน เคยใช้พระนามจงตู ต้าตู เป่ย์ผิงและเป่ย์จิง โดยมีชื่อเรียกทั้งไม่เหลือกว่า 60 ชื่อ เริ่มตั้งครอบครอง ทัวร์ปักกิ่ง ราคาถูก พาราตั้งแต่ปี 1928 ปัจจุบัน กั้นแบ่งยังมีชีวิตอยู่ 16 เขตและ 2 อำเภอ เป็นนครที่รุ่งเข้าแง่ต่อส่วนกลาง หน้าดินที่ทั่วกรุงปักกิ่งมีจรด 16,800 เรือนจำกิโลเมตร ถึงสิ้นปี 2002 ทั้งพาราเป่ย์นครเป่ย์มีประชากร 1,136,300 สัตว์ กรุงปักกิ่งเป็นศูนย์การเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษาและเขตชุมทางการคมนาคมทั่วประเทศจีนและก็เป็นเมืองท่อง เที่ยวที่มีชื่อดังทั้งในประเทศจีนและในโลก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมีฝาผนังประเทศจีน พระราชวังโบราณ เรือนหอบวงสรวงฟ้าเทียนถัน สุสานจักรพรรดิเวลาราชวงศ์หมิง พระราชสำนักพักร้อนอี๋เหอหยวนและภูไศลเซียงซาน เป็นต้น ปัจจุบันนี้ปักกิ่งเป็นมณฑลการปกครองพิเศษประการใดมหานคร 1 ที่ 4 แห่งของ ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

 

ทัวร์ปักกิ่ง

 

ทัวร์ปักกิ่ง กอบด้วยขั้นเทียบเคียงเท่ากับเขตปฤษฎางค์จากปักกิ่งได้รับงานจัดตั้งเป็นเมืองหลวงเครื่องใช้สาธารณรัฐประชาชนประเทศจีนข้างในปี 1949 เพราะเฉพาะหลังจากยุค 80 ศตวรรษที่ 20 จังหวัดปักกิ่งได้พัฒนาอย่างรวดโลดอย่างเหลือเชื่อ มีการกลับกลายดัดแปลงจากหน้ามือเป็นหลังแขน เดี๋ยวนี้ปักกิ่งมีถนนที่สลับกัน เรือน ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 สูงๆ โดยไม่เพียงแต่คุ้มกันสถานภาพเมืองโบราณ และอีกต่างหากเล่นถึงสภาพเมืองที่ต้นพุทราช่วงเวลา กลายเป็นเมืองใหญ่ของมนุษยโลก ปักกิ่งเป็นเมืองที่มีความจุโค่ง ปักกิ่งเป็นศูนย์กลางกระแส ทัวร์ปักกิ่ง ทัวร์จีน งานปกครอง การศึกษา งานการเคลื่อนย้าย และวัฒนธรรมจีน ในขณะที่หายปานกลางทางเศรษฐกิจนั้นจะมีอยู่แถวเซี่ยงไฮ้และฮ่องกง ปักกิ่งเป็น 1 ใน 4 พาราหลวงเก่าของจีน พร้อมด้วยหาได้รับเลือกให้ปฏิบัติงานชิงชัยโอลิมปิกฤดูร้อนปี 2551 อีกอีกด้วย มหานครปักกิ่งเป็นภาราที่มีประวัติศาสตร์อัน ทัวร์ปักกิ่ง การบินไทย แถวนาน นับแต่ สมัยราชวงศ์หยวน สืบทอดมาจนจรดสมัยปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางทิศาการเมือง เศรษฐกิจ การเล่าเรียน วิทยาศาสตร์และพิธีกรรมสรรพสิ่งจีน ปักกิ่งประกอบด้วยสถานที่ประธานถนนหนทางประวัติศาสตร์ล้นมาย เช่น จัตุรัส ทัวร์ปักกิ่ง ปีใหม่ ดวงประทีปอันเหมิน กำแพงเมืองจีน พระราชวังอุตุร้อน พระราชวังต้องห้าม หมายความว่าต้น 
 
ประกอบด้วย ทัวร์ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ ราคาถูก ประวัติความครอบครองมาริ เริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งกอบด้วย การขุดค้นพบเห็นหัว มนุษย์ปักกิ่งตามเครื่องยึดเหนี่ยวรากที่พิสูจน์ได้ปักกิ่งประกอบด้วยข้อความเจริญ รุ่งเรืองมาจัดแต่ทว่า คริสศตวรรษที่ 13 ในปี พ.ศ. 1964 (ค.ศ. 1421) จักรพัตราธิราชหย่งเล่อ ได้ทำการจุด ทัวร์ปักกิ่ง ประเทศจีน ปลูกสร้างและออกแบบผัง จังหวัดนวชาตและย้ายฐานราชงานชั่วคราวในขณะนั้นพลัดพราก เมืองหนานจิงมายัง เป่ย์จิง หรือปักกิ่งในที่ช่วงปัจจุบัน ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาปักกิ่งถูกยกสถานะดำรงฐานะเมืองสำคัญระดับแผ่นดินคือศูนย์กลางทางการอภิบาลการค้า การลงเงินสะสมที่สำคัญที่สุดข้าวของประเทศจีนในแต่ทิ้งพรรษามีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาติดต่อการค้าท่อง ทัวร์ปักกิ่ง เมืองหลวงจีน ทัศนาจร ศึกษาเป็นจำนวนเพียบปวงชนชาวปักกิ่งกอบด้วยสถานะความเป็นอยู่พร้อมกับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทดตลอดได้รับอิทธิพลข้างวัฒนธรรมจากตะวันตกมากรุ่งโรจน์ด้วยซ้ำ กรุงปักกิ่ง มีปรมาภิไธยเมืองหลายชื่อ วาจาดุ ปักกิ่ง หรือ เป่ย์จิงหมายถึง จังหวัดสาธารณะทางภาคเหนือ ปักกิ่ง ประกอบด้วยประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 3,000 ปี เป็น ทัวร์ปักกิ่ง ธันวาคม 2560 บุรีหลวงโบราณของจีน ก่อสร้างแต่กระนั้นกาลสมัยราชวงศ์เหลียว ราชวงศ์จิน ราชวงศ์หยวน ราชวงศ์หมิง และราชวงศ์ชิง รวมกัน 5 ราชวงศ์ และครั้นเมื่อตั้งสาธารณรัฐชาวบ้าน ทัวร์ปักกิ่ง จองทัวร์ จีน