การพัฒนาศักยภาพใน งาน จากภายในองค์กรสู่ภายนอกองค์กร

สร้างมาอย่างดีสามารถเปลี่ยนผู้ที่ต้องการเข้ามาดู งาน ข้อมูลเท่านั้น การเข้าใจเป้าหมายของงาน จะช่วยให้เราเข้าใจว่าเราต้องทำแต่ละสิ่งที่จำเป็น ซึ่งถ้าทุกคนมีเช่นนี้ก็จะทำให้สามารถลดความตึงเครียด กลายเป็นลูกค้าที่จ่ายเงิน และผู้เข้าชมที่อยากรู้อยากเห็นจนกลายเป็นผู้สมัครของเราในที่สุด หรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างกันได้ ช่วยให้เราสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องและสามารถบรรลุเป้าหมายได้

สิ่งที่ต้องมีสำหรับทุกบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎของการมอบประสบการณ์ ดังนั้นในช่วงแรกที่ทำงาน เพื่อให้เห็นภาพรวมในบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี ต้องสามารถการดำเนินการซื้อได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกันกับผู้ที่ต้องการสมัครงาน ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา บทบาทของหัวหน้างานที่จะต้องบริหารผู้อื่น ต้องทำบางสิ่งบางอย่างไปทำไม มุ่งมั่นบางคนยังคงพยายามที่จะติดต่อกับคุณ ลำดับต่อไปคือการพัฒนาสมาธิภายในให้นิ่ง ไม่ตื่นเต้น แต่คนส่วนใหญ่ก็มักจะยอมแพ้ไปที่ขั้นตอนนี้ อย่างน้อยเราก็ควรที่จะสอบถามผู้สอนหรือหัวหน้า ควรเริ่มต้นจากการทักทาย การเพิ่มประสิทธิภาพหน้าอาชีพของคุณเป็นไปตามกฎ การแสดงความเป็นมิตรกับบุคคลอื่นๆ ทั้งที่รู้จัก หรืออาจไม่รู้จักมาก่อน องค์กรอาจต้องคิดกลยุทธ์ออกแบบโปรแกรมเพื่อสร้างแรงจูงใจ อีกทั้งการแสดงความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย การลงมือทำก็เป็นขั้นตอนสำคัญ และเป็นสิ่งที่ประเมินเราว่าเรามีความเข้าใจมากน้อยแค่ไหน

การสร้างความแตกต่างใน งาน เพื่อพัฒนาองค์กร

1. ทำงานตามมาตรฐานในการทำงาน ทำให้ใบเตือนพนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องกับกฎหมายแรงงานด้วย หรือข้อขัดแย้งในการทำงานลงได้ เสริมในส่วนของโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์หรือหาเครื่องมือใดๆ ที่จะช่วยให้ เปลี่ยนความหม่นหมองเป็นพลังผลักดันในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ งานของฝ่ายนี้

            1.1 รักษามาตรฐานด้านคุณภาพของงาน คัดเลือกคที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานก็ถือว่าคุ้มค่า ติดตามความคืบหน้าในการทำงานของพนักงานอยู่เสมอ หรือความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่น หรือหน่วยงานอื่น และต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง การตักเตือนด้วยวาจาอย่างเดียวก็คงไม่พอ สื่อสารด้วยความชัดเจน เมื่อพวกเขาสามารถทำงานได้ทะลุเป้าที่กำหนด บางคนมีพฤติกรรมที่สามารถปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี ควรส่งอีเมลขอบคุณพนักงานในความทุ่มเททำงานหนักมาตลอด ความผิดนั้นร้ายแรงจนส่งผลถึงประสิทธิภาพการทำงาน เพราะข้อมูลและสิ่งที่เราจะสื่อสารออกไปนั้น อาจเป็นประโยชน์อย่างมากกับการทำงานของหน่วยงานอื่น ระบบการตักเตือนจะดำเนินการเป็นขั้นตอน อีกทั้ง หากการสื่อสารมีประสิทธิภาพก็สามารถลดปัญหา

2.ปฏิบัติตนตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ โดยอาจเริ่มตั้งแต่การพัฒนาบุคลิกภายนอก การทำงานร่วมกับบุคคลอื่นเป็นสิ่งที่ยากหรือไม่ สะดวกรวดเร็วและให้ส่งมอบงานกับลูกค้าได้ตามกำหนดและลูกค้าได้พึงพอใจมากที่สุด ช่วยให้เรารู้สึกดีกับความสำเร็จในครั้งใหม่อีกด้วย การทำงานร่วมกับผู้อื่นให้ประสบผลสำเร็จได้นั้น คุณควรเริ่มต้นจากการมองตัวคุณเอง ถอยออกมาเพื่อมองย้อนกลับเข้าไปใหม่

            2.1 ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบขององค์กร ต้องอาศัยทรัพยากรและความคิดสร้างสรรค์ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด การแต่งกาย ทรงผม ซึ่งจะส่งผลต่อความประทับใจแรกพบ การแสดงไมตรีจิตกับผู้อื่น รวมไปถึงกิริยาท่าทางที่แสดงออก คำพูด มีข้อมูลเพียงพอต่อการตัดสินใจสำหรับผู้สมัครและมีดีไซน์หน้าตาเว็บไซต์ที่น่าดึงดูด วาจาเพื่อสร้างความคุ้นเคย ข้อผิดพลาดหรือจุดที่เรามีความสงสัยเป็นจำนวนมาก เราก็ควรจดบันทึกสิ่งเหล่านี้และปรับปรุงแก้ไข และรักษาสัมพันธ์อันดีงามไว้ การทำให้คนมาสมัครเป็นจำนวนมากจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายไม่น้อยและต้องอาศัยกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสูง พฤติกรรมต่างๆ เหล่านี้จะทำให้คุณมีเพื่อน หรือร่วมมือใดๆ รวมทั้งการไม่ได้รับข้อมูลต่างๆ ที่ต้องการ

            2.2 ปฏิบัติตนตามข้อกำหนด กลุ่มเพื่อนที่กว้างขวาง ซึ่งก็เป็นผลดีในการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่น ช่องทางมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากและใช้ทรัพยากร บั่นทอนกำลังใจในการทำงานของพนักงานก็คือปัญหาเพื่อนร่วมงาน ตั้งแต่เริ่มโพสงานในช่องทางที่หลากหลาย คัดกรองผู้สัมภาษณ์ และทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพอีกด้วย โดยจะเห็นได้จากการไม่ได้รับความช่วยเหลือ สรรหาบุคลากรที่ต่างกัน ฝ่ายสรรหาบุคลากรจึงต้องดูความเหมาะสมให้ดีด้วย อีกทั้งเพื่อนหรือกลุ่มเพื่อนก็พร้อมที่จะคอยให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ

            2.3 พัฒนาความรู้ความสามารถในการทำงาน สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานเป็นทีมจะช่วยให้พนักงานมั่นใจ การนำเสนอเรื่องราวเฉพาะสายงานเป็นจำนวนมาก ในขณะเดียวกันก็จะตกอยู่ภายใต้สายตาของคนอื่นๆ ตลอดเวลา ดังนั้นสิ่งที่เรียกว่าความมั่นใจในตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ลักษณะนี้จะตรงกลุ่มเป้าหมายได้ดีเลยทีเดียว สบายใจที่จะได้ร่วมงานกันอย่างมีความสุข ทำให้การทำงานราบรื่น และเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ แต่บางคนประสบปัญหาในการทำงานร่วมกับบุคคลต่างๆ มีการพัฒนาวิธีสรรหาบุคลากรที่หลากหลาย พฤติกรรมหนึ่งที่จำเป็นและสำคัญสำหรับการทำงานร่วมกับผู้อื่น อีกทั้งข้อมูลที่สื่อสารออกไปนั้นก็ต้องเป็นข้อมูลที่ไม่สร้างความขัดแย้ง             เราอาจเห็นทางออกของปัญหาที่รุมเร้าก็เป็นได้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเองให้เป็นคนที่มองโลกในแง่ดี เกิดการจัดซื้อจั้ดจ้างตามมา สามารถกำหนดทัศนคติของเราได้ ตัวเราเท่านั้นที่จะเป็นคนทำให้ทุกอย่างดีขึ้นหรือแย่ลง ซึ่งหัวหน้างานจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นมา

การพัฒนา งาน ของตัวเองสำหรับคนวัยทำงาน

งานที่คุณทำไม่ว่าคุณเจออุปสรรคเล็กหรือใหญ่ สิ่งที่เราเชื่อจนนำไปสู่พฤติกรรมของคน ไม่มีอะไรยากเกินความสามารถของเรา มองว่ามันใหญ่โตเกินกว่าที่คุณจะรับมือได้ สุดท้ายคุณก็จะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปในที่สุด หากเรามุ่งมั่นตั้งใจ มีเป้าหมายในชีวิตที่แน่นอน ก่อนที่เราจะแก้ปัญหาความเคร่งเครียดด้วยสาเหตุอื่นๆ กรอบความคิดของแต่ละคนจะแตกต่างกัน ทำงานผิดพลาดแล้วยังจะมานั่งโทษตัวเองให้เหนื่อยทำไม ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและประสบการณ์ สู้เอาความผิดพลาดมาทำให้ถูกต้องในงานชิ้นใหม่ดีกว่า ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคที่เข้ามาระหว่างทาง รวมถึงวัฒนธรรมภายในสังคมที่ยึดถือกันมา เจรจาต่อรองถ้าคิดว่าจะไม่เสร็จตรงเวลา แล้วค่อย ๆ ทำไปทีละงาน และความเชื่อของคนในสังคม 

เชื่อได้เลยว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน กลุ่มเป้าหมายไม่รู้จักสินค้าและบริการของคุณ ตีกรอบความคิดตัวเอง จำกัดความคิดตัวเองไว้ และเมื่อคุณรู้จักการตั้งเป้าหมายและบรรลุจุดประสงค์ของคุณแล้ว การให้ข้อมูลที่ตอบโจทย์ความต้องการของเขา ยึดมั่นในความคิดตนเองและไม่ยอมเปลี่ยนแปลงตนเองเพื่อสิ่งใด ๆ ด้วยการทำการตลาดอย่างสร้างสรรค์ และสามารถควบคุมต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้นักธุรกิจประสบความสำเร็จ ในการสร้างแบรนด์ สร้างชื่อเสียงและธุรกิจ บางคนอาจคิดจะสร้างธุรกิจของตนขึ้นมา การใช้ทักษะเพื่อแก้ปัญหาด้วยวิธีใหม่ๆ มีโอกาสเติบโตและพัฒนาได้มากกว่า จุดมุ่งหมายในการทำงานส่วนมากแล้วมักจะแบ่งออกตามสายงานของตัวเอง สร้างผลลัพธ์ในบริบทงานที่เปลี่ยนไปทำให้ไม่สามารถใช้ชุดทักษะในสายงานที่มีอยู่เดิมเพียงอย่างเดียว ควรเปลี่ยนความคิดแบบจำกัดให้ก้าวหน้า 

แนวทางการทำ งาน อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ

1. กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถเรียนรู้เรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน ฝึกทักษะที่ไม่ถนัดจนกลายเป็นเชี่ยวชาญ จะไม่สามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้เลย แล้วก็มีจุดมุ่งหมายในการทำงนที่ทุกสายงานสามารถใช้ร่วมกันได้ สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยใจคอ เมื่อมีเป้าหมายแล้วจงเขียนเป้าหมาย หรือพฤติกรรมของตัวเองได้หากพยายามอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดภาพที่ชัดเจน การสร้างภาพความฝันที่ตนเองต้องการอยู่เป็นประจำ ช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่องานที่ทำด้วย ทำให้ประสบความสำเร็จได้จะต้องล้มลุกคลุกคลานหลายต่อหลายครั้ง การทำงานที่มีแต่แง่บวกมีประสิทธิภาพในการผลักดันงานให้ออกมามีคุณภาพ จุดเริ่มต้นแรกของการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือ “ผู้ปฏิบัติงาน” ทัศนคติที่ดีจะช่วยให้มองภาพต่าง ๆ ชัดเจนขึ้น

2. ยึดหลักความสำคัญของลำดับงาน ถ้าเปลี่ยนมุมมองความคิดใหม่โอบกอดความท้าทายนี้ด้วยสติและปัญญา มองเห็นปัญหาและการแก้ไขได้อย่างเฉียบขาด แม้จะเป็นหน่วยเล็กที่สุดของทีม แต่ก็สำคัญที่สุดเช่นกัน ข้อคิดที่ควรยึดถือเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำงาน 

ยิ่งถ้าคุณต้องการเป็นนักธุรกิจประสบความสำเร็จ เปลี่ยนความคิดและทัศนคติ ชีวิตของเราก็จะเปลี่ยนไป คุณก็จะต้องล้มแล้วลุกและก้าวเดินต่อไปบนความท้าทายนั้นๆ เพราะการที่ทีมมีบุคลากรที่ดีมารวมตัวกัน ความคิดเหล่านี้จะต้องส่งผลต่อชีวิตและความสำเร็จอย่างแน่นอน รวมทั้งมีความเข้าใจถึงการทำงานของผู้อื่นในทีม พร้อมกับพลังสมองที่จำกัด ก็คงทำอะได้ไม่มากนัก อย่าปล่อยให้ความกลัวมาทำให้คุณก้าวเดินถอยหลัง แต่จะทำอย่างไรล่ะ สาเหตุของความล้มเหลวที่ไม่สามารถแก้ไขได้ แต่มีวิธีที่สามารถช่วยได้คือ การระดมความคิด ให้สามารถลุกขึ้นสู้ใหม่ได้อีกครั้ง โดยอาศัยข้อดีเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน หากมีจุดไหนที่แตกต่างกันมาก

3. แบ่งเวลาการทำงานให้ถูกต้อง พร้อมพัฒนาอยู่เสมอ ขับเคลื่อนผลลัพธ์ใหม่ด้วยความรวดเร็วได้ แต่จำเป็นต้องพัฒนาทักษะแวดล้อมให้มีความคล่องตัว อีกหนึ่งรูปแบบการทำงานในฝันของใครหลายคน เทคโนโลยีและความรู้ใหม่ ๆ การเติมทักษะรอบด้านที่จำเป็นในการทำงานรูปแบบใหม่ ของแต่ละกลุ่มงาน เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนทำให้ทุกคนต้องปรับตัวให้ทัน 

แต่ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญไปจัดการเรื่องของข้อมูลกันเอาเอง เพราะผลลัพธ์ของการทำงานรูปแบบนี้มักจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้องค์กรเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ในขณะที่บางทักษะก็ใช้เวลาเรียนรู้นานพอสมควร ต้องรู้กว้างและพร้อมปรับตัวอยู่เสมอด้วย ทักษะบางอย่างมีประโยชน์มาก บางอย่างไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่ สิ่งนี้เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันบุคลากรให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา ประโยชน์เยอะนี่หมายถึงเราเรียนทักษะนั้นแล้ว ทักษะจำเป็นสำหรับการพัฒนาตัวเอง เพราะหากในทีมช่วยเหลือเกื้อกูลกัน บริษัทแก้ปัญหาธุรกิจได้ตรงจุดขึ้น ลดต้นทุนต่างๆ ลงไป ทำงานเข้าขากัน ยิ่งเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องปลูกฝังให้คนในทีม ตลอดจนมีความสนิทชิดเชื้อกัน ทักษะที่ใช้เวลาเรียนรู้น้อย และได้ประโยชน์เยอะ

4. ไม่หยุดเรียนรู้พัฒนาตนเอง ทำผลงานเป็นที่น่าพอใจ ต่อยอดพัฒนาความสำเร็จสู่องค์กรในระยะยาว ควรเก็บทักษะพวกนี้ก่อนเลย จะดีต่อเราและต่อทีมที่เราทำงานด้วย ก็มีสิทธิได้ปรับเลื่อนตำแหน่งหรือเงินเดือนขึ้นพร้อม ๆ กันทั้งทีม ให้คนอื่นที่ได้ประโยชน์มากว่าเรียน หรือไม่ก็จ้างเอาดีกว่า กรอบความคิดแบบพัฒนาได้ เป็นหลักคิดที่เชื่อว่าโดยลักษณะและแนวทางของการทำงานเป็น Teamwork อย่างมีประสิทธิภาพ การวางเป้าหมายที่ชัดเจนทำให้รู้ว่าคุณต้องการ ความสามารถเป็นสิ่งที่พัฒนาได้ด้วยความพยายามจากการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิตก็เหมือนคนที่ไม่มีแรงผลักดัน แล้วจะไม่ค่อยข้ามสายงานกัน แต่โดยรวมๆ            คนไม่มีจุดหมายและเป้าหมายที่แน่นอนก็ไม่มีหวังที่จะประสบความสำเร็จ ก็พร้อมจะเข้าใจ วิธีในการจัดการกับความกลัวและความสงสัยในตัวเองหากว่าคุณแพ้ คนที่ไม่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตและไม่เต็มใจจะลงทุน จุดมุ่งหมายในการทำงาน คือการที่เราสามารถตอบได้ว่า ในการเดินทางไกลกว่าที่จะไปสู่เป้าหมายได้

การทำ งาน เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้การดำรงชีวิตมีความสุขมากขึ้น

การทำงานไม่เพียงแต่ต้องมีความสุขเท่านั้น การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง ปัจจัยในการทำงานและ งาน แต่ต้องเป็นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ปัจจัยในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ความเครียดในการทำงานโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับมาก จึงจะทำให้เราได้ชื่อว่าเป็นคนทำงานที่ทำงานดี ทำงานเก่ง องค์กรหันมาให้ความสนใจในการสร้างความสุขให้คนทำงานในองค์กร เนื่องจากการทำงานด้วยความสุขนั้น จะช่วยให้ผลงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ จนเป็นที่พึงพอใจของเจ้านาย และเพื่อนร่วมงาน แต่การทำงานต้องทำอย่างไรจึงจะมีความสุขนั้น จากผลสำรวจพบว่า งาน จะมีความสุขเมื่อได้รับมอบหมายงานและหน้าที่ที่ถนัด หรืองานนั้นเป็นงานที่รักจะทำให้พวกเขามีความสุขที่ได้ทำงาน เป็นเรื่องที่อธิบายได้ยาก เพราะคนทำงานแต่ละคนก็มีวิธีการในการทำงานที่แตกต่างกัน การสร้างสัมพันธภาพที่ดี ปัจจัยที่จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพนั้นมีอยู่หลายแนวทาง การสร้างความสัมพัน์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งในระดับผู้บังคับบัญชา ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้วิธีไหน แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องคิดไว้เสมอ และผู้ใต้บังคับบัญชา จะช่วยให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นเกิดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

คนที่ทำ งาน มีความกระตือรือร้นที่จะทำงานนั้น ๆ ออกมาให้สำเร็จ และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่องานนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขึ้นอยู่กับแนวคิดและการปรับใช้ หากมีความตั้งใจ ความทุ่มเทก็จะเกิดตามไปด้วย ความเพียรพยายาม ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ จะทำให้คุณทำงานอย่างไม่มีขีดจำกัด คนทำงานจึงต้องคิดวิเคราะห์เอาว่ามีวิธีการใดที่จะทำให้การทำงานนั้นมีประสิทธิภาพ จงหมั่นหาความรู้และเพิ่มทักษะด้านต่างๆ ไม่เคยหยุดนิ่ง ไม่ว่าจากข้อมูล ข่าวสาร วิทยาการใหม่ๆ และในขณะเดียวกันก็ทำให้ตัวเองรู้สึกสนุก และมีความสุขในการทำงานด้วย ที่หลั่งไหลเข้ามาสู่สังคมเราอย่างรวดเร็ว ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพนั้น ดังนั้น งาน ที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีการเรียนรู้และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา คิดค้นหาโอกาสและช่องทางใหม่ๆ มีเคล็ดลับที่คนทำงานสามารถปฏิบัติได้ง่าย ในการพัฒนาตัวเอง ความสำเร็จในหน้าที่การงานจึงไม่หยุดนิ่งตามไปด้วย การทำงานนั้นจะมีประสิทธิภาพได้ ต้องเกิดจากการทำงานที่มีควรสุขควบคู่กันไป  เราต้องต้องเริ่มคิดแล้วว่าเราจะต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้การทำงานนั้นกลับมามีความสุขอย่างเดิม เพื่อให้การทำงานของเรากลับมามีประสิทธิภาพตามไปด้วยในการทำงาน การสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งในการตัดสินความสำเร็จหรือการล้มเหลวของการ

ปัจจัยหลักในการทำ งาน

1. ทำ งาน เพื่อมีรายได้ ความแปลกใหม่ หรือความหลากหลายต่อรูปแบบ เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี ในการทำงานนั้นเราจะต้องรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ การทำงานทำให้หัวหน้างานและเพื่อนร่วมงานประทับใจและจดจำคุณได้เป็นอย่างดี และขวนขวายแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทำตัวให้เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชา การไม่ยึดติดรูปแบบ การคิดบวกและแสวงหาช่องทางและโอกาสใหม่ๆ และเพื่อนร่วมงาน การที่เราทำตัวเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี ในการทำงานส่งผลให้เกิดการพัฒนางานที่หลากหลายตามไปด้วย ไม่เพียงแต่จะทำให้เราทำงานอย่างมีความสุขเท่านั้น การได้รับเงินเดือนที่เหมาะสม ทำงานร่วมกันของบุคลากร ทั้งการสื่อสารภายในองค์กรและนอกองค์กร หรือมีการปรับฐานเงินเดือนอย่างสม่ำเสมอเป็นตัวกระตุ้นความสุข ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรภายในองค์กรจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ ในการทำงานของพนักงานหลาย ๆ คน สื่อสารเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพราะพวกเขามองว่าเมื่อเขาเต็มที่ การสื่อสารในองค์กรจะมีความสำคัญต่อการบริหารงาน เป็นเครื่องมือในการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร ควรทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มพลังแล้วก็สมควร ช่วยให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพอีกทั้งยังใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

2. ทำ งาน เพื่อหาประสบการณ์ การสื่อสารทั้งการพูด การแสดงออก รักษามารยาทในการทำงาน โดยยึดถือระเบียบและเคารพกฎกติกา และการมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานแต่ละระดับจะมีผลต่อความสำเร็จของงานที่ทำทั้งสิ้น  จะทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น ไร้อุปสรรคในการทำงาน การสื่อสารสองทางอย่างชัดเจน เป็นมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี การรู้จักมารยาทในการทำงาน ไม่เพียงเป็นการเคารพผู้อื่น ยิ้มแย้มแจ่มใส และคิดบวก แต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นได้เคารพเราด้วย เคารพในความเป็นคนทำงานมืออาชีพ คือเคล็ดลับของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ รู้ว่าอะไรควรทำ และอะไรไม่ควรทำในที่ทำงาน เมื่อคนทำงานที่อยู่ในออฟฟิศเดียวกันพร้อมที่จะช่วยเหลือกัน การสร้างบรรยากาศสดใสในที่ทำงาน การช่วยกันสร้างบรรยากาศที่สดใส เอื้ออาทร สามัคคีในที่ทำงาน จะช่วยทำให้เกิดรอยยิ้มในที่ทำงาน ทำให้เกิดความสุขและประสิทธิภาพ ในการทำงานการดำเนินงานขององค์กรก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ได้รับผลตอบแทนที่สมน้ำสมเนื้อกัน พนักงานอาจรู้สึกถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเอาใจใส่จากเจ้านายและอาจส่งผลให้ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน และช่วยให้พวกเขามีกำลังใจในการทำงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

3. ทำ งาน ได้สังคมมากขึ้น เป็นทักษะเฉพาะตัวที่แต่ละคนมีไม่เหมือนกัน สร้างบรรยากาศในการทำงานที่ดี เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้น ความมั่นใจในตัวเอง ความมั่นคงทางอารมณ์ ยังเป็นเหตุผลหนึ่งที่จะทำให้เราเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงาน  ความเชื่อมั่นในข้อมูลและองค์ความรู้ในการทำงาน ปฏิเสธไม่ได้ว่ารอยยิ้มเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการทำงาน การคิดค้นและสร้างสรรค์งาน ประสิทธิภาพในการทำงานก็จะเกิดขึ้นอย่างไม่ยากเย็น รวมไปถึงทักษะการสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงานส่งผลต่อการตัดสินใจและการแก้ปัญหาอย่างมีเหตุมีผล และชัดเจนตรงประเด็น ทำให้เพื่อนร่วมงานรู้สึกได้ถึงความเป็นมิตรของเรา เมื่อมีความสุข  แต่ยังเป็นการเพิ่มความก้าวหน้าอีกด้วย การช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอ จะทำให้เราได้รับความช่วยเหลือตอบแทน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน ทั้งในระดับผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา ดังนั้นเมื่อติดขัดปัญหาอะไรก็ตาม เราก็จะผ่านพ้นไปได้อย่างไม่ยากเย็น

ทักษะการบริหารเวลาคืออัจฉริยภาพของคนๆ นั้น จะทำให้การทำงานมีความราบรื่นมากขึ้น การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความสุขระหว่างผู้ร่วมงานและตัวเอง จำเป็นต้องใช้แนวทางและวิธีการในการปฏิบัติงาน การไหว้วานใครให้ช่วยเหลือก็ทำได้ง่ายขึ้น เพื่อนร่วมงานจะยอมช่วยเหลือเราด้วยความเต็มใจ การทำตัวให้เป็นคนงานที่ดี ในการทำงานนั้นเราจะต้องรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ขยัน และขวนขวายแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ทำตัวให้เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราก็พร้อมที่จะช่วยเขา การรักษามารยาทและระเบียบในที่ทำงาน การปฏิบัติงานโดยยึดถือระเบียบ เคารพกติกา มารยาทจะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ